SANAT TARİHİ

Macaristan'daki Uluslararası Kazı Çalışması Bu Yıl Tamamlandı

29.08.2018

Karpat Havzası’nın Avar Dönemi’ne ait (MS. 6–9. yy.) en büyük ve en zengin mezarlığında kazı çalışmaları 16 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü bünyesine yeni katılan Dr. Öğr. Üyesi Csilla Balogh’un başkanlığında yürütüldü. Şimdiki kazılarda ortaya çıkarılan 78 mezarın MS. 650–700 arasındaki döneme ait oldukları tespit edilmiştir. Erken Orta Çağ ve Kavimler Göçü Dönemi araştırmacılarının dikkatle izlediği bu kazı çalışmaları, İMÜ Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinin katılımıyla gelecek yıl da devam edecek.

Erken Orta Çağ’da Orta Avrupa Türk tarihine ve kültürüne ışık tutan bu mezarlıkta 1971’den 1998’e kadar 2368 mezar ortaya çıkarılmıştı. 2015’ten beri ise bu kazılar arkeolog Dr. Öğr. Üyesi Csilla Balogh’un başkanlığında sürdürülmektedir. Uluslararası öğrenciler için akredite edilmiş Eski Türk Arkeolojisi Kazı Metodolojisi dersi olarak da işlev gören bu kazıya bu yıl Macar öğrenciler yanında Slovakya’dan ve Hollanda’dan da öğrenciler katıldılar.

Bu mezarlarla 2015’den beri ortaya çıkarılan mezar sayısı 500’e ulaştı. En ilgi çekici arkeolojik buluntular, savaşçı mezarlarının ayak tarafında kazılmış ayrı çukurlara gömülen at mezarlarında gün ışına çıktılar. Atlı defin olarak adlandırılan bu mezarlarda atlar, koşum takımları ile, savaşçılar ise silahları (yay, sadak ve oklar, mızrak) ile beraber toprağa verilmişler. Kadın ve çocuk mezarlarında ise, takılar (küpeler, boncuklar, kolyeler, vb.), günlük yaşamda kullanılan araç gereçler (ağırşaklar, bıçaklar, iğneler, vb.) gün ışığına çıkarıldı.