SANAT TARİHİ

Feray Korucu Yağız Uluslararası Sinope ve Karadeniz Arkeolojisi Sempozyumu'na Katıldı

13.10.2017

13-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölümü önderliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası Sinope ve Karadeniz Arkeolojisi Sempozyumu" adlı toplantıda bölümümüz Arş. Gör. Feray KORUCU YAĞIZ, “Sinop Balatlar Yapı Topluluğu Kazısı: Osmanlı Dönemi Gayrimüslim Vatandaşların (Ortodoks-Hristiyan) Ölü Gömme Törenleri ve Biçimlerine Genel Bakış” adlı bildirisini sunmuştur.