SANAT TARİHİ

Csilla Balogh Yeni Kitabını Yayınladı

15.10.2018

Csilla Balogh: Egy falu a sötét időkből – Avar kori település a Felgyő-Kettőshalmi-dűlőben –A Village from the Dark Ages – Avar Age Settlement at Felgyő-Kettőshalmi-dűlő (Csongrád County, Hungary). Opitz Archaeologica 11. Cilt. Budapest, Martin Opitz Kiadó, 2018 (ISBN 978-963-9987-30-2, ISSN 2060-6370).

Birinci Türk Kağanlığı’nın kurulmasıyla 552’de Batı’ya, bugünkü Macaristan coğrafyasına kaçmak zorunda kalan Avarlar, coğrafi koşulların uygun olmaması nedeniyle 650’li yıllardan itibaren mecburen yerleşik yaşama geçmeye başlar. Yazar, arkeolojik veriler ışığında 650’li yıllardan 700’lü yılların sonuna kadar, yani yaklaşık 150 yıl boyunca kullanılmış ve 113000 m2’lik alana yayılmış bir Avar yerleşim birimini ve maddi kültürünü tanıtıyor. Kitap aynı zamanda çok sayıdaki arkeolojik verinin nasıl işleneceği konusunda bir metodoloji vermeyi de amaçlamıştır. Kitapta, 1280 arkeolojik buluntuya (ev, çukur, kuyu, ark vb.) ve 28000’den fazla arkeolojik nesneye dayanılarak bu yerleşim biriminin ve binalarının yapısı, yaşam koşulları, çok sayıda yiyecek depolama ve tütsüleme çukurları, ocakları, fırınları, kap kacak türleri ve bunların üretim teknikleri, ağılları vs. hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor. Kitap, zengin buluntulara dayanarak söz konusu bölgedeki ekonomik yaşamı (avcılık, balıkçılık, toplayıcılık, hayvancılık, tarım), zanaatları (ağaç işçiliği, çömlekçilik, dericilik, yün işlemeciliği, bitkisel kökenli dokumacılık, boynuz ve kemik işlemeciliği, metal işlemeciliği) ve Avar topluluğunun günlük yaşamını da gözler önüne seriyor. Eski Türk arkeolojisi ve maddi kültürü yardımıyla Orta Avrupa’ya göç etmiş Eski Batı Türklerinin 7–8. yüzyıllardaki yaşamına dair küçük bir kesit sunan kitap Eylül 2018’de Budapeşte’de iki dilli, Macarca ve İngilizce olarak yayımlanmıştır.