SANAT TARİHİ

23. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

12.11.2019

Bölümümüz Öğretim Üyeleri ve Elemanları bu sene Edirne'de düzenlenen 23. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu'na katıldı. 

Prof. Dr. Kadir Pektaş‐Beçin Kalesi 2018 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları ile;


Dr. Öğr. Üye. Csilla Balogh ‐ Geç Avar Dönemi Arkeolojik Materyalinde Gezgin Bir Motif: Grifon ile;

Arş. Gör. Yasin Saygılı ise Coşkun Hamarat ile ‐ 2015‐2018 Yılları Arasında Eski Foça Osmanlı
Mezarlığıʹnda Yapılan Çalışmalar adlı bildirilerini sundular.