Lisans

Lisans eğitimimiz Türkiye’deki diğer sanat tarihi bölümleriyle müfredat yönüyle uyumlu olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerimize uygulamalı arkeolojik kazı deneyimi kazandırılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, Sanat Tarihi Bölümü Lisans eğitiminin bir kısmı Muğla ili Milas ilçesinde yürütülen Beçin Kalesi Kazılarında uygulamalı olarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz kazı alanında belirli periyodlarla bulunarak Ortaçağ Arkeolojisi hakkında deneyim kazanacaktır. Kazılardan çıkan küçük el sanatı eserlerinin bakımı, onarımı ve restorasyonu yapılacak, bu objeleri yakından inceleme ve tanıma fırsatı elde edeceklerdir.

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
LİSANS PROGRAMI MÜFREDATI
1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. YARIYIL)
Dersin Kodu Dersin Adı Ders Durumu T U Top. Saat Kredi AKTS
STA101 SANAT TARİHİNE GİRİŞ - I Z 2 0 2 2 4
STA103 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ - I Z 2 0 2 2 4
STA105 ERKEN İSLAM MİMARİSİ - I Z 2 0 2 2 4
STA107 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI - I Z 2 0 2 2 3
STA109 MİTOLOJİ ve İKONOGRAFİ - I Z 2 0 2 2 3
STA111 TEKNİK RESİM Z 2 0 2 2 4
STA113 ANADOLU ÖNCESİ TÜRK MİMARİSİ- I Z 2 0 2 2 4
STA115 OSMANLI PALEOGRAFYASI - I Z 2 0 2 2 3
IMU011 YABANCI DİL - I Z 2 0 2 2 2
IMU021 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Z 2 0 2 2 2
IMU031 TÜRK DİLİ - I Z 2 0 2 2 2
TOPLAM 22 0 22 22 35
1. SINIF BAHAR DÖNEMİ (2. YARIYIL)
DERSİN KODU DERSİN ADI Seçmeli/ Zorunlu T U TOP. SAAT Kredi AKTS
STA102 SANAT TARİHİNE GİRİŞ - II Z 2 0 2 2 4
STA104 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ - II Z 2 0 2 2 4
STA106 ERKEN İSLAM MİMARİSİ - II Z 2 0 2 2 4
STA108 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI - II Z 2 0 2 2 3
STA110 MİTOLOJİ ve İKONOGRAFİ - II Z 2 0 2 2 3
STA112 RÖLÖVE Z 2 0 2 2 4
STA114 ANADOLU ÖNCESİ TÜRK MİMARİSİ II Z 2 0 2 2 4
STA116 OSMANLI PALEOGRAFTASI - II Z 2 0 2 2 3
IMU012 YABANCI DİL - II Z 2 0 2 2 2
IMU022 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Z 2 0 2 2 2
IMU032 TÜRK DİLİ - II Z 2 0 2 2 2
TOPLAM 22 0 22 22 35
2. SINIF GÜZ DÖNEMİ (3. YARIYIL)
DERSİN KODU DERSİN ADI Seçmeli/ Zorunlu T U Top. Saat Kredi AKTS
STA201 ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ MİMARİSİ - I Z 3 0 3 3 6
STA203 SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ SÜSLEME VE EL SANATLARI - I Z 2 0 2 2 3
STA205 BİZANS MİMARİSİ - I Z 2 0 2 2 4
STA207 ERKEN İSLAM SÜSLEME VE EL SANATLARI - I Z 2 0 2 2 3
STA209 ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI - I Z 2 0 2 2 4
STA211 SANAT TARİHİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I Z 2 0 2 2 3
STA213 MÜZECİLİK VE KOLEKSİYON YÖNETİMİ - I Z 2 0 2 2 3
STA215 OSMANLI ARŞİV METİNLERİ - I Z 2 0 2 2 3
TOPLAM 17 0 17 17 29
2. SINIF BAHAR DÖNEMİ (4. YARIYIL)
DERSİN KODU DERSİN ADI Ders Durum u T U TOP. SAAT KRE Dİ AKTS
STA202 ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ MİMARİSİ - II Z 3 0 3 3 6
STA204 SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ SÜSLEME VE ELSANATLARI - II Z 2 0 2 2 3
STA206 BİZANS MİMARİSİ - II Z 2 0 2 2 4
STA208 ERKEN İSLAM SÜSLEME VE EL SANATLARI - II Z 2 0 2 2 3
STA210 ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI - II Z 2 0 2 2 4
STA212 SANAT TARİHİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - II Z 2 0 2 2 3
STA214 MÜZECİLİK VE KOLEKSİYON YÖNETİMİ - I Z 2 0 2 2 3
STA216 OSMANLI ARŞİV METİNLERİ - II Z 2 0 2 2 3
STA202 ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ MİMARİSİ - II Z 3 0 3 3 6
IMUXX X Üniversite Seçmeli (Vizyon)Dersi S 2 0 2 2 2
Alınabilecek Dersler
IMU052 İstanbul: Şehir ve Kültür S 2 0 2 2 2
IMU054 İnsan ve Medeniyet S 2 0 2 2 2
MU056 Sağlıklı Yaşam S 2 0 2 2 2
TOPLAM 22 0 22 22 37
3. SINIF GÜZ DÖNEMİ (5. YARIYIL)
Dersin Kodu Dersin Adı Ders Durumu T U Top. Saat Kredi AKTS
STA301 TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİ VE KAZI TEKNİKLERİ - I Z 2 0 2 2 3
STA303 TÜRK İSLAM MİNYATÜR SANATI - I Z 2 0 2 2 3
STA305 AVRUPA RÖNESANS VE BAROK SANATI - I Z 2 0 2 2 3
STA307 BEYLİKLER VE ERKEN DÖNEM MİMARİSİ - I Z 3 0 3 3 5
STA309 BİZANS RESİM SANATI I Z 2 0 2 2 3
XXX Fakülte/Üniversite Seçmeli I* S 3 0 3 3 5
XXX Fakülte/Üniversite Seçmeli II* S 3 0 3 3 5
STAXXX Bölüm Seçmeli I S 2 0 2 2 3
STAXXX Bölüm Seçmeli III S 2 0 2 2 3
STAXXX Bölüm Seçmeli V S 2 0 2 2 3
Alınabilecek Dersler
STA311 OSMANLI DÖNEMİ SÜSLEME VE EL SANATLARI - I S 2 0 2 2 3
STA313 KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ S 2 0 2 2 3
STA315 SANAT TARİHİ YAZICILIĞI VE ELEŞTİRİSİ - I S 2 0 2 2 3
STA317 SON DEVİR BİZANS MİMARİSİ S 2 0 2 2 3
TOPLAM 17 0 17 17 26
3. SINIF BAHAR DÖNEMİ (6. YARIYIL)
Dersin Kodu Dersin Adı Seçmel i/ Zorunl u T U Top. Saat Kred i AKT S
STA302 TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİ VE KAZI TEKNİKLERİ - II Z 2 0 2 2 3
STA304 TÜRK İSLAM MİNYATÜR SANATI - II Z 2 0 2 2 3
STA306 AVRUPA RÖNESANS VE BAROK SANATI - II Z 2 0 2 2 3
STA308 BEYLİKLER VE ERKEN DÖNEM MİMARİSİ - II Z 3 0 3 3 5
STA310 BİZANS RESİM SANATI - II Z 2 0 2 2 3
XXX Fakülte/Üniversite Seçmeli III* S 3 0 3 3 5
XXX Fakülte/Üniversite Seçmeli IV* S 3 0 3 3 5
STAXX X Bölüm Seçmeli II S 2 0 2 2 3
STAXX X Bölüm Seçmeli IV S 2 0 2 2 3
STAXX X Bölüm Seçmeli VI S 2 0 2 2 3
Alınabilecek Dersler
STA312 OSMANLI DÖNEMİ SÜSLEME VE EL SANATLARI - II S 2 0 0 2 3
STA314 İSLAM ŞEHİRLERİ YERLEŞİM TARİHİ S 2 0 0 2 3
STA317 SANAT TARİHİ YAZICILIĞI VE ELEŞTİRİSİ - II* S 2 0 0 2 3
STA318 AVRUPADA SANAT AKIMLARI S 2 0 0 2 3
TOPLAM 17 0 17 17 26
4. SINIF GÜZ DÖNEMİ (7. YARIYIL)
Dersin Kodu Dersin Adı Seçmel i/ Zorunl u T U Top Saa t Kred i AKT S
STA401 KLASİK DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ - I Z 3 0 3 3 6
STA403 BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİ - I Z 2 0 2 2 4
STA405 BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI SÜSLEME VE EL SANATLARI - I Z 2 0 2 2 3
STA407 BİZANS KÜÇÜK EL SANATLARI - I Z 2 0 2 2 3
STAXX X BÖLÜM SEÇMELİ VII S 2 0 2 2 3
STAXX X BÖLÜM SEÇMELİ IX S 2 0 2 2 3
STAXX X BÖLÜM SEÇMELİ XI S 2 0 2 2 3
STAXX X BÖLÜM SEÇMELİ XIII S 2 0 2 2 3
Alınabilecek Dersler
STA409 KUZEY AFRİKADA OSMANLI MİMARİSİ S 2 0 2 2 3
STA411 EPİGRAFİ S 2 0 2 2 3
STA413 TEZ/STAJ- I S 2 0 2 2 3
STA415 RESTORASYON VE KONSERVASYON S 2 0 2 2 3
STA417 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - I S 2 0 2 2 3
STA419 BABÜR SANATI S 2 0 2 2 3
TOPLAM 1 7 0 17 17 28
4. SINIF BAHAR DÖNEMİ (8. YARIYIL)
Dersin Kodu Dersin Adı Seçmel i/ Zorunl u T U Top Saa t Kred i AKT S
STA402 KLASİK DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ - I Z 3 0 3 3 6
STA404 BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİ - II Z 2 0 2 2 4
STA406 BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI SÜSLEME VE EL SANATLARI - II Z 2 0 2 2 3
STA408 BİZANS KÜÇÜK EL SANATLARI - II Z 2 0 2 2 3
XXX Fakülte/Üniversite Seçmeli VI* S 3 0 3 3 3
STAXX X BÖLÜM SEÇMELİ VIII S 2 0 2 2 3
STAXX X BÖLÜM SEÇMELİ X S 2 0 2 2 3
STAXX X BÖLÜM SEÇMELİ XII S 2 0 2 2 3
STAXX X BÖLÜM SEÇMELİ XIV S 2 0 2 2 3
Alınabilecek Dersler
STA410 BALKANLARDA OSMANLI MİMARİSİ S 2 0 2 2 3
STA412 NÜMİZMATİK S 2 0 2 2 3
STA416 TEZ/STAJ - II** S 2 0 2 2 3
STA416 TURİZM VE REHBERLİK S 2 0 2 2 3
TOPLAM 17 0 17 17 28
GENEL TOPLAM 15 1 2 143 144 244* *
*Öğrenci kendi isteğine bağlı olarak fakülte/üniversite genel seçmeli dersi yerine bölüm seçmeli
derslerinden alabilir.
**Öğrencinin mezun olduğu AKTS yükü 240’tır.

Bölümümüz lisans ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.