SANAT TARİHİ

Misyon-Vizyon

MİSYON

Ülkemizde ve dünyanın diğer coğrafyalarında üretilmiş olan medeniyetimize (Türk ve İslam medeniyetlerine) ait maddi kültür varlıklarımız (mimari, resim, heykel, el sanatları) ile gelişen plastik sanat dallarının doğuşu ve geçmiş aşamalarını tanıyıp, günümüzdeki gelişimlerini izleyebilen; Bizans, İslam ve Türk sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış- verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; söz konusu medeniyetlere ait henüz bilinmeyenleri; araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

VİZYON

Öğrencilere bilimsel düşünme kabiliyetinin aşılanması, kültürel mirası algılama, tanıma, yorumlama, koruma, tanıtma ve toplumsal duyarlılığının geliştirilmesi için gerekli eğitim- öğretimin verilmesi. Sonuç itibarıyla öğrenciler; mezun olduklarında, alanı ile ilgili katılacağı sınav ve ortamlarda başarılı olmaları, ülkemize ve medeniyetimize ait zengin kültür varlıklarının sağlıklı bir şekilde tanınması, öğrenilmesi, incelenmesi, yorumlanması, diğer kültürlerle olan ilişkileri ve insanlık tarihi içindeki yerinin belirlenmesinde aktif rol üstlenmelerini sağlamaktır. Ayrıca, maddi kültür varlıklarının bakım, onarım ve korunmaları ile gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin görev üstlenmeleri için tam donanımlı yetişmelerini ve böylece Sanat Tarihi alanına katkı sunmaları amaçlanmaktadır.