SANAT TARİHİ

2018 Yılı Akademik Faaliyetleri

Prof. Dr. Mustafa ÖZER

Özer, M., Dündar, M., “Edirne Sarayı Kum Kasrı ve Aşçılar Hamamı”, 21.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (25-27 Ekim 2017, Antalya), Bildiriler, Antalya, 2018.

Özer, M., Dündar, M., “Edirne Sarayı Su Yapıları”, 22.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (24-26 Ekim 2018, İstanbul), İstanbul, 2018.

Özer, M., “DER OSMANISCHE PALAST VON EDIRNE (SARAY-I CEDID-I ARMIRE) UND SEINE GESCHICHTE”, EOTHEN, Münchner Beiträge zur Geschichte der Islamischen Kunst und Kultur, C.1, S.VII, München, 2018, s. 173-196.

DR. ÖĞR. ÜYESİ CHİLLA BALOGH

The 5th Georachaeological Conference: Late Antiquity and Migration Period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions (Zagreb/Hrvatistan 23–24 October, 2018)

— Subsistence of early Avar (6-7th centuries AD) communities in the Maros Valley based on interdisciplinary investigations

— Changes in subsistence and funerary practices from the mid-7th century AD in early Avar communities inhabiting the Maros Valley SE Hungary in light of paleoecological and paleoclimate data

Konferans

Archaeological Investigations in Avar Age cemetery at Zamárdi in 2018 (Zamárdi/Macaristan 07. Ağustus 2018)

Uluslararası Eğitim Semineri

Bozkır Arkeolojisi Kazı Yöntem Bilgisi (Zamárdi/Macaristan 16. Temmuz – 10. Ağustos 2018).

Kitap

Csilla Balogh: Egy falu a sötét időkből – Avar kori település a Felgyő-Kettőshalmi-dűlőben — Avar Age settlement at Felgyő-Kettőshalmi-dűlő (Csongrád County). Opitz Archaeologica 11. Budapest 2018.

Csilla Balogh: Avar Cemeteries in Bács-Kiskun County, Hungary, Vol. 1. Archaeologica Cumanica 4. Ed.: Somogyvári, Á. Kecskemét, 2018.

Makale

Csilla Balogh: Zamárdi-Rétiföldek (2016-2017. évi ásatási jelentés) — Archaeological Investigations at Zamárdi-Rétiföldek in 2016–2017. In: Honti Szilvia – M. Aradi Csilla – Balogh Csilla – Fűköh Dániel – Molnár István – Németh Péter Gergely – Somogyi Krisztina – Tokai Zita: Régészeti kutatások Somogy megyében 2016–2017 között. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2018, 203–220.

Csilla Balogh – Sándor Gulyás – Antónia Marcsik – Pál Sümegi: Simple Calibration Versus Bayesian Modeling of Archeostatigraphically Controlled 14C Ages in an Early Avar Age Cemetery from SE Hungary: Results, Advantages, Pitfalls. Radiocarbon Vol. 60. Nr. 5. 2018, 1335–1346.

Csilla Balogh: A Byzantine Gold Cross in an Avar Period Grave from Southeastern Hungary. In: Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu Seinem 65. Geburtstag. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 150. Ed.: Drauschke, J. – Kislinger, E. – Kühtreiber, K. – Kühtreiber, T. – Scharrer-Liška, G. – Vida, T. Mainz 2018, 25–37.

Csilla Balogh – Sándor Gulyás – Gábor Bozsó: Metallurgical Characteristics of a Gold Byzantine Cross from the Early Avar Period Cemetery Makó, Mikócsa-halom. In: Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu Seinem 65. Geburtstag. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 150. Ed.: Drauschke, J. – Kislinger, E. – Kühtreiber, K. – Kühtreiber, T. – Scharrer-Liška, G. – Vida, T. Mainz 2018, 37–42.

Csilla Balogh: Archäologische Angaben zur Herstellung der awarenzeitlichen Reflexbögen – Das Grab 61 des frühawarenzeitlichen Gräberfeldes Makó, Mikócsa Hügel mit Gerätbeigaben (Kom. Csongrád, Ungarn). In: Relationes rerum – Archäologische Studien zu Ehren von Margit Nagy. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 10. Eds.: Csilla Balogh – Balázs Major – Attila Türk. Budapest 2018, 583–594.

Csilla Balogh – György V. Székely: Fifth century Alan Digger from Kiskunfélegyháza-Kővágó-ér. – 5. századi alán tőr Kiskunfélegyháza-Kővágó-érről. Cumania 28 (2018) 59–72.

Editörlük

Relationes rerum – Régészeti tanulmányok Nagy Margit tiszteletére — Relationes rerum – Archäologische Studien zu Ehren von Margit Nagy. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 10. Főszerk.: Korom A., Szerk.: Balogh, Cs. – Major, B. – Türk, A. Budapest, 2018.

ARŞ. GÖR. DR. TUĞBA DİRİ APAYDIN

Sempozyum

"Karaca Ahmet Mezarlığında Bulunan Hurma Motifli Mezar Taşları Üzerine Tipoloji Değerlendirmesi", X. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 19-20-21 Ekim 2018.4

Poster Sunum

"1869 ve 1874 Nizamnamelerine göre John Turtle Wood’un Kazı Politikaları", Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 24-26 Ekim 2018

ARŞ. GÖR. FERAY KORUCU YAĞIZ

Sempozyum

 “Bizans İmparatorluk Sisteminin İdeal Hizmetkârları:  Hadımlar”, Uluslararası XXII.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, MSGSÜ, İstanbul (24-26 Ekim 2018).

 “Sinop Balatlar Kilisesi Yapı Kompleksi Kazısı: Osmanlı Döneminde Ortodoks-Hristiyan Vatandaşların Ölü Gömme Törenleri ve Biçimlerine Genel Bakış”, Uluslararası Sinope ve Karadeniz Arkeolojisi Sempozyumu (13-15 Ekim 2017).

Arş. Gör. YASİN SAYGILI
17 Nisan 2018 - Bahçeşehir Üniversitesi – Sanat Tarihi Seminerleri – Batılılaşma Döneminde Osmanlı’da Mimari ve Sanat

29 Aralık 2018 - Sanat Tarihçileri Derneği – Kültür Tarihi Seminerleri – Tarih Boyunca Takvimler

2018 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

PROF. DR. KADİR PEKTAŞ

Beçin Kalesi Kazıları (2018)

DR. ÖĞR. ÜYESİ CHİLLA BALOGH

Macaristan’da Zamárdi-Rétiföldek adlı arkeolojik alanda Avar Dönemi’ne ait (M.S. 6–9. yy.) mezarlık kazısı çalışmaları (2015– halen devam ediyor)

(Zamárdi Şehri Belediyesi tarafından finanse ediliyor, 6500 Euro/yıl)

Eski Türk halklarının (Göktürkler, Avrupa Hunları ve Avarlar) DNA araştırmaları — Szeged Üniversitesi Antropoloji Bölümü (Macaristan), Stockholm Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Genetik Enstitüsü (İsveç) ve İMÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ortak araştırma projesi (2018 – devam ediyor) (Stockholm Üniversitesi tarafından finanse ediliyor, 130000 Euro)

ARŞ. GÖR. FERAY KORUCU YAĞIZ

Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı (2018)

ARŞ. GÖR. YASİN SAYGILI

Beçin Kalesi Kazıları (2018)