SANAT TARİHİ

2017 Yılı Akademik Faaliyetleri

Oturum Başkanı
Özer, M.; 21. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (25- 27Ekim 2017, Antalya) , Antalya, 2017.
Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Tebliğler:
Özer, M.; Dündar, M., “Edirne Sarayı Kum Kasrı ve Aşçılar Hamamı”, 21. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (25- 27Ekim 2017, Antalya) , Antalya, 2017.
Pektaş K., “Beçin Sikkeleri” 10. Karia Karialılar ve Mylasa Sempozyumu, (04-05 Ağustos 2017), Milas.
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
Pektaş K., “Beçin Kalesi Kazısı 2014-2015 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, XX. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, (02-05 Kasım 2016, Sakarya), C.1, Sakarya, 2017, s.455-467.
Pektaş K., Cirtil S., Sarıdikmen G., “Beçin Kalesi 2013 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, (22-25 Ekim 2014, Aydın), Aydın, 2017, s.465- 475.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Tebliğler:
Pektaş K., “Milas’ta Ortaya Çıkarılan İki Define Hakkında Notlar”, Uluslararası Ege Dünyası Liman Kentleri Sikke, Mühür ve Ağırlıklar Sempozyumu, Bildiri Özetleri, (0102 Kasım 2017 Manisa-İzmir), Manisa, 2017, s.93-94.
Pektaş K., “Beçin Kalesi 2016 Yılı Çalışmaları”, 21. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Özetleri, (25-27 Ekim 2017, Antalya), Antalya, 2017, s.136.
Pektaş K., “Beçin Kalesi 2016 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, 39. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (29 Mayıs - 02 Haziran 2017), Bursa.
YAĞIZ KORUCU, Feray (2017), “Sinop Balatlar Kilisesi Yapı Topluluğu Kazısı: Geç Osmanlı Dönemi Takıları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu (Arkeo-Metalurji, Arkeo-jeoloji, Arkeo-Gemoloji) GÖNKUYSEM 10-13 Mayıs 2017).
YAĞIZ KORUCU, Feray (2017), “Sinop Balatlar Kilisesi Yapı Kompleksi Kazısı: Osmanlı Döneminde Ortodoks-Hristiyan Vatandaşların Ölü Gömme Törenleri ve Biçimlerine Genel Bakış”, Uluslararası Sinope ve Karadeniz Arkeolojisi Sempozyumu (13-15 Ekim 2017).
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
Aktuğ, E.C., Pektaş K., “Ahşap Süslemeli Bir Ev: Denizli Merkezefendi Hacı Hızır Salih Efendi Evi”, Kalemişi Türk Sanatları Dergisi, C.5, S.9, Ankara, 2017, s.13-31.
Aktuğ, E.C., Pektaş K., “19. Yüzyıldan Kalemişi ve Ahşap Süslemeli Bir Ev: Koçarlı Hidayet İlhan Evi”, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Dergisi, C. 26, S.1 İzmir, 2017, s.45-67.
Jüri Üyelikleri
Prof. Dr. Mustafa ÖZER
Niceole Kançal’ın Doçentlik Jürisi, 24 Kasım 2017.
Prof. Dr. Hamza Gündoğdu’nun Profesörlük atama jürisi, Haziran 2017.
Yrd. Doç. Dr. Erkan Atak’ın Yrd. Doç. atama jürisi, Ocak 2017.
Yrd. Doç. Dr. Bahriye Güray’ın Yrd. Doç. atama jürisi, Nisan, 2017.
Doç. Dr. Evren Daşdağ’ın Doçentlik atama jürisi, Aralık 2017.
Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ
Dr. Sevgi PARLAK’ın Doçentlik jürisi, Koç Üniversitesi, 2017.
Dr. Ela TAŞ’ın Doçentlik atama jürisi, Sakarya Üniversitesi, 2017.
Doç. Dr. Osman KUNDURACI' nın Profösörlük atama jürisi, Selçuk Üniversitesi,2017.
Dr. Fatma Evren DAŞDAĞ’ın Doçentlik atama jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2017.
Ulusal Dergi Hakemliği
Prof. Dr. Mustafa ÖZER, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Dergisi, C. XXIV, Sayı:1.
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Dergisi, C. XXIV, Sayı:2. -I- Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 7, Sayı 14.
Ulusal Projlerde Yer Alma :
Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ, Beçin Örenyeri Girişindeki Sur Duvarının Kazısı Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, (Pamukkale Üniversitesi BAP, Proje No: 2016 KRM 010), Proje Yürütücüsü. Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları (Tübitak, Proje No: 117B393), İzleyici.
Seminerler:
Arş. Gör. Yasin SAYGILI 
• Sanat Tarihçileri Derneği - İstanbul Okumaları Seminerleri
• Evliya Çelebinin İstanbulu - Konuşmacı - 29 Nisan 2017
• Orhan Pamuk’un İstanbulu - Konuşmacı - 13 Mayıs 2017
• İstanbul’un Lezzet Tarihi - Konuşmacı - 17 Haziran 2017
• Sanat Tarihçileri Derneği - Balkan Konuşmaları Semineri
• Balkanları Tahayyül Etmek - Konuşmacı - 12 Ekim 2017

Sergi, vb. Etkinlikler
Edirne Sarayı Fotoğraf Sergisi, 14- 24 Kasım 2017, IMU, İstanbul.