SANAT TARİHİ

2016 Yılı Akademik Faaliyetleri

I. Söyleşiler
 Özer, M., “Kültürel Miras ve Korumacılık”, Beyoğlu Belediyesi Antika Festivali Söyleşileri, (30 Eylül 2016), İstanbul, 2016.
 Özer, M., “Balkanlarda Osmanlı Mimarlık Mirası”, Saraybosna Uluslararası Kitap Fuarı Söyleşileri, (20- 25 Nisan 2016 Saraybosna), (Davetli Konuşmacı), Saraybosna, 2016.
 Özer, M., “Edirne Sarayı: Arkeolojik Kazı, Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları”, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 3. Arkeoloji ve Sanat Günleri, Konferans Dizisi, (Davetli Konuşmacı), 9 Mayıs 2016, Karabük, 2016.
 DİRİ APAYDIN, Tuğba; “Osmanlı Kültürünün Avrupa’daki Etkileri Üzerine”, Meridyen Derneği, 25 Nisan 2016, İstanbul. 
II. Poster Sunum
 KORUCU, Feray (2016), “Orta Bizans Dönemi  (XI. XIII. Yüzyıl) Sırlı Seramiklerinde Görülen Figür ve Desen Anlayışı” Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, 2016 (Poster Sunum) .
III. Röpörtaj
 Özer, M., “Edirne Sarayı ve Osmanlı Arkeolojisi”, (röpörtajı yapan: Özüm İtez), http://www.arkitera.com/soylesi/831/osmanli-arkeolojisinin-daha-saglam-temeller-uzerinde-gelismesine-onculluk-etmek-istiyoruz, 24 Mart 2016.
IV. Düzenlenmesinde Görev Alınan Bilimsel Etkinlikler
Arş. Gör.Tuğba Diri Apaydın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, “Medeniyet Okumaları: Havzalar Kişiler ve Eserler ile İslam – Felsefe Bilim Tarihi", düzenleme kurulu üyesi (13 Ekim 2016 – 18 Mayıs 2017).
V. Oturum Başkanı
 Özer, M., 20. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (02- 05 Kasım 2016, Sakarya), 4 Kasım 2016, IV. Oturum, Sakarya, 2016.
VI. Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale
 Özer M., Dündar M., Ayhan G., Uçar H., Güner Y., "Edirne Sarayı (Saray-I Cedîd- İ Âmire) Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları", 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildirileri, (11-15 Mayıs 2015, Erzurum), C.3, Ankara, 2016, s.595-622
 YILDIZ, Fatma, “Mudejar  Sanatı”  (Müdeccen)  Kavramı  Üzerine:  Hıristiyan Sanatında İslam Estetiği Tartışmaları” (On the Concept of “Mudejar Art”: Islamic  Aesthetics  in  Christian  Art  Discussions),  The  Journal  of  Academic Social  Science  Studies  (JASSS),  International  Journal  of  Social  Science, Number: 50, p. 319-341, Autumn II 2016.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale
 Özer M., Dündar M., Güner Y., Uçar H., "Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları", Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Dergisi, C. 24, İzmir, 2016, s.73-106.
 Özer M., "Balkanlar'da Osmanlı Kenti ve Mimarlık Mirası", Vakıf Restorasyon Yıllığı, S. 13, İstanbul, 2016, s.120-133.
YILDIZ, Fatma,  “Kilise ve Sinagoga Dönüştürülen Endülüs-İslam Dönemi Camilerinin Geç Ortaçağ Hıristiyan Kent Yapılaşmasına Etkileri – Sevilla”, (The Effects of the Mosques of Andalucía-Islamic Period That Were Turned into Churches  and  Synagogues  on  Late  Middle  Age  Christian  Urbanization  – Seville), Medeniyet Sanat, İMÜ, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Yıl: 2016, s. 97-111 (ISSN 2148-8355).
VII. Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ
Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ
Özer, M., “Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2015 Yılı Çalışmaları”, 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (23- 27 Mayıs 2016, Edirne), Edirne, 2016.
Özer, M., “Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2009- 2015 Yılı Çalışmaları -Genel Bir Değerklendirme-”, 20. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (02- 05 Kasım 2016 Sakarya), Bildiri Özetleri, Sakarya, 2016, s. 138- 140.
YILDIZ, Fatma“Endülüs İslam Kentlerinde Düzen ve Geometri”, 20. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 2-5    Kasım 2016, Sakarya Üniversitesi.
Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ
Özer, M., “Edirne Sarayı: Arkeolojik Kazı, Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları”, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 3. Arkeoloji ve Sanat Günleri, Konferans Dizisi, (Davetli Konuşmacı), 9 Mayıs 2016, Karabük, 2016.
VIII. Jüri Üyelikleri 
Mustafa Özer, Prof. Dr. Sedat Bayrakal’ın Profesörlük atanma jürisi, Uşak Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Mayıs 2016.
Mustafa Özer, Dr. Fatma Yıldız’ın Doktora Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2016.
VIIII.Dergi Hakemliği
 Uluslararası Dergi Hakemliği
Mustafa Özer,  Tübitak, Tüba –Ar Dergisi, 2016 yılı muhtelif sayılar.
Ulusal Dergi Hakemliği
Mustafa Özer, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Dergisi, 2016 yılı 73, 74, 75. Sayılar.
Mustafa Özer, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, muhtelif sayılar.
X. Projelerde Yer Alma
 Ulusal Projelerde Yer Alma
Mustafa Özer, Edirne Sarayı Arkeolojik Kazı, Konservasyon ve Restorasyon Projesi, Proje No: BK012202(2016), (Proje Yürütücüsü)
YILDIZ, Fatma “Vom  Tulpen  und  Narcissen  Bau  in  der  Türkey,  aus  den Türkischen des Scheich Muhammed Lalézari, Übersetzt vom Geheimen Legations-Rath und Prälaten von Diez” adlı Almanca metnin Türkçeye çevirisi, Proje  Adı:  "Lale  Devri"nin  Lale'si:  Çiçek  Üzerinden  Dönem  Sorgulaması”, (Proje No: 637, Proje Yöneticisi: Selim Karahasanoğlu, Proje Kodu: S-YKS-2015-637, Tez Projesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, BAP Birimi Projesi Sosyal Bilimler Grubu).
Arkeolojik Kazı Üyelikleri
FERAY KORUCU YAĞIZ
• 2016 Sinop Balatlar Kilisesi Yapı Topluluğu Kazısı Ekip Üyesi/Alan Sorumlusu
• 2016 Mersin Yumuktepe Höyüğü Kazısı Ekip Üyesi.
• 2016 Edirne Yeni Saray Kazısı Ekip Üyesi.
• 2016 Mersin Yumuktepe Höyüğü Kazısı Ekip Üyesi.
• 2016 Edirne Yeni Saray Kazısı Ekip Üyesi.
TUĞBA DIRI APAYDIN
• 2016 Edirne Yeni Saray Kazısı Ekip Üyesi.
YASIN SAYGILI
• 2016 Edirne Yeni Saray Kazısı Ekip Üyesi.