Yayınlar

Prof. Dr. Mustafa ÖZER

SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 
Özer M., "Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire)’ndan Günümüze Ulaşabilen Yapılar Hakkında ", TURKISH STUDIES, vol.9, pp.809-836, 2014
Özer M., "Edirne- Karaağaç- Timurtaş Köyü Timurtaş Paşa Camisi", BELLETEN, vol.59, pp.145-160, 2005
 
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
 
Özer M., "Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları", Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi, cilt.23, ss.39-66, 2014
Özer M., "Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2009 Yılı Çalışmaları", Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi, cilt.12, ss.1-43, 2013
Özer M., "Edirne Yeni Saray(Saray-ı Cedid-i Amire)’nin Mevcut Durumu, Sorunları ve Yapılması Gerekenler", T. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.37-56, 2011
Özer M., "Edirne- Lalapaşa'daki Türk Devri Eserleri", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.54-72, 2006
Özer M., "Sitti Şah Sultan’ın Edirne’deki Eserleri ve Mezarına Ait Taşlar", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.50-62, 2004
Özer M., "Edirne- Süloğlu Tatarlar Köyü Türbesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.50-62, 2004
 
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
 
Özer M., "Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2013 Yılı Çalışmaları", 36. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Kazı Sonuçları Toplantısı Bildirileri, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-6 Haziran 2014, pp.495-524
Özer M., "Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2012 Yılı Çalışmaları", 35. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Kazı Sonuçları Toplantısı, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, pp.383-399
Özer M., "Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları", XVI. Ortaçağ- Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri , SİVAS, TÜRKIYE, 18-22 Ekim 2012, cilt.2, ss.595-614
Özer M., "Edirne Yeni Saray Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları", 34. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Kazı Sonuçları Toplantısı Bildirileri, ÇORUM, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.347-360
Özer M., "Edirne Yeni Saray Kazısı 2009- 2010 Yılı Çalışmaları", Uluslar arası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2011, pp.615-626
Özer M., "Edirne Yeni Saray Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları", Kültür ve Turizm Bakanlığı, 33. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildirileri Kazı Sonuçları Toplantısı, MALATYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2011, pp.287-312
Özer M., "Edirne Yeni Saray’ın Avadis Benliyan Tarafından Hazırlanan 1905 Tarihli Vaziyet Planı Hakkında Düşünceler", 14th International Congress of Turkish Art Proceedings, Paris, FRANSA, 19-21 Eylül 2011, pp.559-566
Özer M., "Yeni Dönem Kazılarına Başlarken Edirne Yeni Sarayı’nın Sorunları ve Yapılması Gerekenler ", XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, KONYA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.463-482
Özer M., "Edirne Yeni Saray Kazısı 2009 Yılı Çalışmaları", Kültür ve Turizm Bakanlığı, 32. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildirileri Kazı Sonuçları Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2010, pp.225-244
Özer M., "The Complex of Ayas Pasha in Tekirdag- Saray in context of the contrubitions of his building activities in Ottoman cities", 16th- 17th Centuries Otoman Art and Arch– itecture in Hungary and in the Centre of the Empire, International Symposium, Pecs, MACARISTAN, 2-4 Ekim 2010, pp.112-113
Özer M., "The Architectural and Ornemantel Studies of Murad Hudavendigar Mosque with the Recent Restorations, Plovdiv- Bulgaria", Filibe (Plovdiv) Cuma Mosque Conference Papers, Plovdiv/Filibe, BULGARISTAN, 7-7 Haziran 2008, pp.47-90
Özer M., "Edirne’deki Osmanlı Dönemi Mezarlıkları- Hazireler, Mezar Taşları ve Türbeler", Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu, Rüçhan Arık ve M.Oluş Arık’a Armağan, KONYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2007, pp.507-527
Özer M., "Bulgaristan- Haskovo (Hasköy)'deki Türk Devri Eserleri", Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk- Bulgar İlişkileri Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2005, pp.355-366
Özer M., "Edirne Müzesi'ndeki Osmanlı Dönemi Mezar Taşları- I", Kültür ve Turizm Bakanlığı, 23.Araştırma Sonuçları Toplantısı Bildirileri, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2005, pp.355-366
Özer M., "Erken Osmanlı Mimarisi’nin Edirne’de Tipik Bir Örneği: Emir Hüseyin Mescidi", VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2004, cilt.7, no.1, ss.308-320
Özer M., "Turhanoğulları’nın Balkanlar’daki İmar Faaliyetleri", Balkanlar’da İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Tiran, ARNAVUTLUK, 4-7 Aralık 2003, pp.247-279
Özer M., "Edirne’de Mihaloğulları’nın İmar Faaliyetleri ve Bu Aileye Ait Mezar Taşlarının Değerlendirilmesi ", Trakya Üniversitesi I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, EDİRNE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.311-349
Özer M., "Mihaloğulları’nın Anadolu ve Balkanlar’daki İmar Faaliyetleri", Doğu-Batı Bağlamında Uluslararası Türk Dili ve Türk Kültürü Kongresi , Şumnu, BULGARISTAN, 26-29 Ekim 2002, pp.344-364
Özer M., "Üsküp'te Osmanlı Döneminde İnşa edilen Hanlar: Anadolu İle Mukayeseli Bir Değerlendirme ", Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri , Şumnu, BULGARISTAN, 17-19 Mayıs 2000, vol.2, pp.543-572.
 
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
 
Özer M., "The Ottoman Imperial Palace in Edirne", Bahçeşehir Üniversitesi Yayınlar, İstanbul, 2014
Özer M., "Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire)", Bahçeşehir Üniversitesi Yayınlar, İSTANBUL, 2014
Özer M., "Edirne Sarayı ve Mimarisi", Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, A. A., Ed., Edirne Valiliği, İstanbul, ss.474-488, 2013
Özer M., "Osmanlı Dönemi’nde Edirne ve Mimarlık Mirası", Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, A. A., Ed., Edirne Valiliği, İstanbul, ss.14-25, 2013
Özer M., "Edirne- Keşan Hersekzade Ahmed Paşa Camisi", Hersekzade Ahmed Paşa Camii’nin 500. Yılı, A. A., Ed., İstanbul, İstanbul, ss.9-17, 2011
Özer M., "Kırklareli- Pınarhisar Sadullah Koloğlu İlkokulu", Yöre Dergisi, EDİRNE, 2009
Özer M., "Edirne Çakır Ağa Camisi", Sanat Tarihi Araştırmaları, Prof. Dr. Haşim Karpuz’a Armağan, M. Denktaş, O. Eravşar, Ed., Konya, Konya, ss.314-324, 2007
Özer M., "Edirne Selçuk Hatun Camisi", Yöre Dergisi, EDİRNE, 2007
Özer M., "Üsküp'te Türk Mimarisi (XIV.-XIX Yüzyıl)", Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2006
Özer M., "Osmanlı Dönemi Balkan Şehirlerinde İmar Faaliyetleri ve Fiziki Yapı: Üsküp Örneği", Osmanlı, Eren G., Ed., TC. Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA, ss.309-330, 1999
Özer M., "Trabzon'un Osmanlı Dönemi Ticaret Yapıları: Genel Bir Değerlendirme", Trabzon İl Yıllığı 1997, A. A., Ed., Trabzon Valiliği, ANKARA, ss.85-100, 1997
 
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
 
Özer M., "Osmanlı Dönemi Balkan Şehirlerinde İmar Faaliyetleri ve Fiziki Yapı: Üsküp Örneği", Osmanlı,Yeni Türkiye Yayınları,, cilt.9, ss.309-330, 1999